POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Aquest lloc web pertany a Corporate Balance S.L., societat de nacionalitat espanyola amb domicili a Barcelona i amb CIF B66980624. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, titular del domini corporatebalance.es i del lloc web associat a aquest. En virtut de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, CORPORATE BALANCE l’informa que les dades personals que ens pugui facilitar per a la formalització dels formularis continguts en la present pàgina web, i les dades a les quals s’accedeixi a través la seva navegació, consulta, sol·licitud o operacions realitzades a través d’aquesta pàgina web seran incorporades a fitxers automatitzats, prèviament registrats a l’Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de titularitat i tractats sota la responsabilitat CORPORATE BALANCE.

Les respostes a les preguntes sobre Dades Personals assenyalades per un asterisc (*) en els formularis accessibles en aquest lloc web són obligatòries i la seva falta de contestació suposarà la impossibilitat de continuar i accedir al servei ofert. La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat:

 • Donar resposta a les qüestions que ens plantegi a través de la seva comunicació, així com per informar sobre aquells aspectes sobre els que ens manifesti el seu exprés interès
 • Sense perjudici de la finalitat indicada, si així ho autoritza, les dades recollides també tindran com a finalitat l’enviament per mitjans tradicionals i / o electrònics, d’informació comercial i publicitària sobre esdeveniments, productes i serveis de CORPORATE BALANCE, llevat que vostè manifesti la seva voluntat en contra:

  No vull rebre de CORPORATE BALANCE publicitat i informació comercial dels seus productes i serveis, per cap mitjà de comunicació, tradicional i / o electrònic.

 • Posem en el seu coneixement que no completar les dades personals requerides en el formulari o completar-los de manera parcial suposarà que no pugui atendre a la seva sol·licitud. Així mateix, li demanem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Les persones físiques titulars de les dades podran, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades, sol·licitud escrita i signada, incloent nom, cognoms, i actuació que sol·licita dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic info@corporatebalance.cat

En tot cas, CORPORATE BALANCE li informa que estan implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i que permeten raonablement assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la pèrdua, mal ús , alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos; tot això de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

 

AVÍS LEGAL

Les condicions d’ús i avís legal que es detalla a continuació regulen l’accés, navegació i ús del web.

Condicions Generals d’Utilització del Lloc Web

 • Objecte
  Les presents Condicions Generals regulen l’accés als Continguts i tots els Serveis oferts per CORPORATE BALANCE a través d’corporatebalance.cat, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris (tindran la condició d’usuari que accedeixin al present lloc Web). L’accés i utilització dels continguts i serveis suposa l’acceptació de les Condicions Generals vigents. No obstant això l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substitueixen i / o modificaran les presents Condicions Generals d’ús i, en cas de contradicció, prevaldran les condicions particulars sobre les condicions generals.
 • Accés
  L’accés als continguts posats a disposició per corporatebalance.cat té caràcter gratuït. CORPORATE BALANCE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’estructura i disseny del lloc web; modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d’accés i ús del lloc web
 • Ús
  L’Usuari es compromet a utilitzar les Serveis disponibles a corporatebalance.cat de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals, abstenint-se de fer ús dels Serveis amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en les condicions generals.
CONTACTA
Contacta'ns

Truca al 696 934 852
O emplena aquest formulari.

Start typing and press Enter to search